لا روحی l الرادود باسم الكربلائی

878
اللیالی الكاظمیة 1440 هـ قصیدة: لاروحی أداء: الحاج باسم الكربلائی كلمات: الشاعر احمد الذهبی المكان: حسینیة قصر الزهراء (ع) - الكاظمیة
filimo
آقازاده - فصل 1 قسمت 1
%80
حامد در شب عروسی اش پس از دستگیری نیما، واقعیتی هولناک برایش آشکار می شود...
pixel