آیتم ایده پردازان برتر 4: امید کردستانی،میلیاردر ایرانی

1,952

در بخش ایده پردازان برتر برنامه، به بررسی زندگی و فعالیتهای امید کردستانی، که در حال حاضر ریاست هیئت مدیره Tweeter را بر عهده دارد، می پردازیم. اگر با این ایرانی کارآفرین و خلاق آشنا نیستید، این ویدئو را حتما تماشا کنید. در پایان اگر نظر و پیشنهادی داشتید، حتما ما را در جریان آن قرار دهید.

pixel