پروفسور دکتر محسن رنانی : برای توسعه به صنعت پیشرفته نیازی نیست

544

استودیو الفبا (۱) برای توسعه، به صنعت پیشرفته نیازی نیست دکتر محسن رهنانی (۲۸ فروردین ۱۳۹۷)