شانزدهمین آپاراتچی از جشنواره جهانی فجر

1,437

صحبت های کارگردان فیلم پایان رویاها و آقای اسکار لاروسی نماینده جشنواره ونیز ایتالیا

آپاراتچی
آپاراتچی 6.5 هزار دنبال کننده