سرنوشت نامه ای که رئیس دولت اصلاحات به امریکا نوشت چه شد؟

10,996

تصوری که آمریکائیها از قدرت ایران دارند به مراتب واقعی تر از برخی مسئولان داخلی کشور است. جهان در آغاز هزاره قرن قرار داشت و گفتگوی تمدنهای دولت اصلاحات در سازمان ملل پذیرفته شده بود اما آمریکا به چیزی جز تسلیم کردن ایران راضی نمی شد.وحشت از حمله آمریکا به ایران در آن ایام به شدت از سوی روزنامه های زنجیره ای به افکار عمومی پمپاژ می شد

امیر مدرسی نیا

امیر مدرسی نیا

2 ماه پیش
قدرت نظامی و ایمانی ما مایه افتخار ماست. دشمن ما به خواست خدا و اراده ما ،درمانده و ناتوان است. یک نگاه چپ به مرزهایمان کرد و نتیجه اش را در خلیج فارس دید. گربه ایران ما ( شیر) شده.هیولای جهانخوار دچار ضعف شده. جلوی کشور مظلومی مثل یمن کم آورده اند چطور جلوی ایران قهرمان خواهند ایستاد. زنده باد ایران اسلامی.
IR.MAN

IR.MAN

2 ماه پیش
درود بر رهبر انقلاب ما به خودمان به خاطر داشتن چنین رهبر شجاعی می بالیم و افتخار می کنیم
IR.MAN

IR.MAN

2 ماه پیش
درود بر ایران با ظالم فقط باید جنگید