پاسخ کوبنده کارشناس عرب به ادعای عامل سعودی

1,447
◀️ الجزیره: اسرائیل به دنبال نابودی ایران است ◀️ کارشناس عرب: ایران چهل سال است که علی رغم شدیدترین تحریم ها دوام آورده ♨️پاسخ کوبنده کارشناس عرب به ادعای عامل سعودی:
pixel