مصاحبه با مدیر هتل پارسیان اوین در نمایشگاه گردشگری

443

آقای دوست حسینی در رابطه با خدمات متنوع ارائه شده توسط مجموعه گردشگری پارسیان توضیحاتی را ارائه می نماید.

تی وی ناب
تی وی ناب 334 دنبال کننده