حمله امین بسطامی به آملی لاریجانی

771
_ بخشی از سخنرانی مخاطب شناسی تخصصی _ ۲۷ خرداد ۹۹ _ فساد زیر عمامه، اسلام و نتیجه تلاش پیامبران و امامان را زائل میکند
pixel