چطور همیشه حال خوب داشته باشیم؟

591
میدونستی تفاوت آدم های موفق و ناموفق تو تصویر ذهنی اون هاست؟؟ ️آدم موفق در تصویرسازی هایش هم خودش را شاد و موفق میبیند... ️اما آدم نا موفق در تصورهایش هم خودش را بیچاره و ناراحت میبیند. مغز ما قادر به تشخیص نیست،که این حالت واقعی ایست یا فقط یک تصویر ذهنی است. در اینستاگرام ما را فالو کنید: https://instagram.com/hoseinmelatkhah سایت ما: https://shahkarezehn.com
pixel