وعده های رزمندگان گروه مقاومت اسلامی «نجباء» عراق در میدان نبرد

192

گروه مقاومت اسلامی جنبش نجباء عراق به رهبری شیخ اکرم کعبی همچنان نبض مقاومت عراق و دفاع از حرم اهل بیت(س) در سوریه را به دست گرفته و در این راه ایستادگی می کند. نماهنگ «مردان نبرد» گویای آن است که مردان مقاومت لباس رزم را از تن درنمی آورند تا اینکه سر افعى بزرگ، آمریکا و اسرائیل تروریست پرور را قطع کنند. این نماهنگ که در بردارنده بخش های مهمی از سخنان شیخ مقاومت درباره علت حضور نجباء در سوریه است، به این جمله اشاره دارد که می گوید: ما به وعده های خود در میدان نبرد عمل می کنیم.

وحید
وحید 4.6 هزار دنبال کننده