خلق یک رویا - قسمت دوم

45
ما می دانیم که همه اهداف و منافع به سرعت در دسترس نیستند، ما در اشنیز تصمیم گرفتیم با صرف وقت و هزینه آگاهی مردم را نسبت به موضوع دکوراسیون بالا ببریم و شک نداریم که این بالا رفتن آگاهی در بلند مدت به نفع ما و تمامی همکاران شاغل در این صنف خواهد شد. چه نفعی؟! ساده است! با ارتقاء آگاهی مردم، افراد سودجو و منفعت طلب که باعث بدنامی این رسته شغلی می شوند از بازار رانده خواهند شد. این کوچکترین منفعتی است که از این طریق به همه(مصرف کننده و تولید کننده) خواهد رسید
Schniz 0 دنبال کننده
pixel