سیل مهربانی دبیرستان سلام صادقیه

128

ما خانواده بزرگ مجموعه مدارس سلام (دانش آموزان، فارغ التحصیلان، اولیا، معلمان و پرسنل ) بنا داریم با همیارى هم ، دبستان دولتى پسرانه شهید چاغروند پل دختر كه در سیل اخیر آسیب جدى دیده است را بازسازی و احیا (سخت افزارى ،نرم افزارى و محتوایى) نماییم و با پشتیبانى از خانواده هاى دانش آموزان این مدرسه ، شاهد حضور پر شور و نشاط دوباره فرزندانمان در مدرسه باشیم.