روز مالیات

1,123
روز مالیات امروزه برنامه های مالیاتی روشی برای توسعه و نوسازی جوامع به شمار می روند. و از همه ی شهروندان که خدماتی از دولت دریافت می کنند، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم دریافت می شود. در کشور ما 16 تیر ماه به عنوان روز مالیات نام گذاری شده است. http://mahak.info/WZdP5
pixel