پاسخ قابل تامل محمدرضا پهلوی نسبت به پرونده خود در سی آی اِی

348
رکنا
رکنا 43 دنبال‌ کننده

رکنا: محمدرضا پهلوی در مصاحبه‌ی خود با یک خبرنگار انگلیسی زبان، پاسخ قابل تاملی درباره پرونده خود در سی آی اِی داد. ادامه خبر: https://www.rokna.net/fa/tiny/news-457899 https://goo.gl/Hw5pGK :بخش پرونده https://goo.gl/YMWmLj :بخش حوادث https://goo.gl/hqrBK4 :بخش اقتصادی https://goo.gl/pR7HFR :بخش سیاسی

رکنا
رکنا 43 دنبال کننده