شعر عاشورایی با زبان اردو

167

شعرخوانی شاعر اردو زبان جناب آقای جوهر عباس در سوگواره عاشورایی رحمت واسعه. مرکز فرهنگی هنری دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. قم: نگارستان اشراق 1397/7/16

Eshragh
Eshragh 122 دنبال کننده