ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

شرایط ثبت نام مدارس شاهد

3,970
این برنامه استودیو الفبا با حضور مدیرکل امور شاهد و ایثارگران همه دانش آموزان شاهد و غیر شاهد دارای اولویت می‌توانند ثبت‌نام کنند افزایش 20 درصدی شهریه مدارس شاهد ثبت‌نام فقط از طریق سامانه سجا مراقب سایت‌های جعلی ثبت‌نام باشید
pixel