ثبت جهانی سگ سرابی و قهدریجانی در فاز دوم نمونه گیری DNA و رکورد گیری

3,044
صحبتهای ریاست فدراسیون alianz ایران و مدیر عامل سامان دام وطن اقای حمید رکابدار در خصوص ثبت و انجام مراحل ثبتی با بودجا این مرکز برای اولین بار در کشور ایران به منظور حفظ و حمایت و صادرات سگهای بومی کشور تلفن دفتر مرکزی sdv 026 3480 9914 شماره مستقیم مدیریت مرکز 0912 037 3239 www.sdvdog.com
pixel