اعتراضات بحرین

35
اقدام رژیم آل خلیفه در اعدام دو جوان بحرینی، جنایات پیاپی علیه مردم بحرین .
مستند واقعی 200 دنبال کننده
pixel