نشست «بررسی دستاوردهای سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی»

88

ویدئوی منتخب از بیانات آیت الله اراکی در نشست «بررسی دستاوردهای سی و دومین کنفرانس وحدت اسلامی» که در پژوهشگاه مطالعات تقریبی قم برگزار شد.

کرگدن - فصل 1 قسمت 3
%90
کارگردان: کیارش اسدی زاده مدت زمان: 56 دقیقه
کرگدن - فصل 1 قسمت 3