قسمت 73 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

2,611

2911 - تاریخ ایران شاهنشاهی می شود ؛ «تغییر تاریخ ایران از شمسی به شاهنشانی»،«درگذشت مشکوک دکتر علی شریعتی» و «ورود ویلیام سولیوان به ایران» سه رخداد محوری این قسمت است.در پایان سال 1354 تقویم رسمی ایران به دستور محمد رضا پهلوی به تاریخ شاهنشاهی تغییر می یابد. همچنین در سال 1356 درگذشت مشکوک دکتر علی شریعتی رخ می دهد که در این قسمت به آن پرداخته خواهد شد. ورود «ویلیام سولیوان» آخرین سفیر دولت امریکا به ایران نیز اتفاق دیگری است که شاهد آن خواهید بود.