شنبه ها با آوای جاوید (8)،شور عشق

10,249

موسیقی اصیل ایرانی،اثری دیگر از موسسه آوای جاوید،تار:پیمان زرگرباشی، تنبک:مهرداد مهدوی،بداهه نوازی در گوشه های دلکش و قرچه و رضوی، این برنامه بدون تمرین قبلی و برای اولین بار در استودیو و جلوی دوربین اجرا و ضبط شده و این نوع اجرا را اصطلاحا بداهه نوازی می نامندو همانطور که حدس زده میشود مستلزم داشتن توانایی های ویژه و آمادگی مناسب برای اجرا می باشد.برای دیدن سایر ویدیو ها www.avayejavid.com