فول مچ بازی پرتغال - جمهوری ایرلند؛ قهرمانی اروپا زیر 19 سال (نیمه دوم)

21
قهرمانی اروپا زیر 19 سال ارمنستان 2019 - فول مچ بازی پرتغال - جمهوری ایرلند - مرحله نیمه نهایی - 24 جولای 2019
pixel