بلع درمانی بیماران سکته مغزی|09120452406بیگی|فیزیوتراپی ماهیچه های بلع

54

بلع درمانی بیماران سکته مغزی|09120452406بیگی|فیزیوتراپی ماهیچه های بلع|درمان تخصصی و تضمینی اختلال بلع در بیماران سکته مغزی،گیلن باره،پارکینسون،ام اس،تومور مغزی، فلج مغزی و ... رزرو نوبت 09120452406بیگی|gofkar.com

pixel