دوستی یک بز کوهی با محیط بان

477
عضو کانال "زیست جهان نمایش"شوید و ما را به دوستان خود معرفی کنید. این حیوان که از متخلفان کشف و ضبط شده است به محض شنیدن صدای محیط بان از کوه پایین می آید و به نزد وی می رود.
pixel