تیزر تبلیغاتی رومی استوک در سوشیال مدیا

112
تیزر تبلیغاتی رومی استوک در فضای مجازی. تهیه شده در آژانس تبلیغاتی سروش سیما : http://sorooshsima.com
جاندار
%94
کارگردان: پدرام پورامیری - حسین امیری دوماری مدت زمان: یک ساعت و 40 دقیقه
جاندار
pixel