نهایت سواد مسئولین در ایران

86

خداروشکر نمردیم دو کلمه حرف علمی تخصصی یاد گرفتیم تمام ریاضی دانای دنیا تو گور لرزیدن

حسین 228 دنبال کننده
filimo
ایده اصلی
%92
خانواده صبوری خانواده ای بزرگ و قدیمی است که سال هاست در کار صادرات و واردات گل و گیاه است.آنها در خانه ای قدیمی همچنان در آرامش با هم زندگی می کنند.ورود جوانی به خانواده، زندگی همه خانواده را دستخوش تغییراتی می کند که....
pixel