پشت صحنه برنامه تابستان داغ|۹۸,۰۴.۱۹| بخش اول

58

پشت صحنه برنامه تابستان داغ با موضوع برنامه های تابستانه سازمان بسیج سازندگی با حضور : امین بختیاری (مجری برنامه) و دکتر محمد زهرایی (ریاست سازمان بسیج سازندگی)