رئیس بانک مرکزی با این حرفش خیال دلالان دلار را راحت کرد

318
حالا عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی واقعیت های اقتصاد ایران را بهتر از حتی چند هفته پیش درک می کند و می داند نمی تواند از ابزار حرف وعده و بمباران یک سویه شهروندان که ارز نخرید زیرا ضرر می کنید یا اینکه وضعیت ارزی ما اینقدر خوب است که بخواهیم می توانیم نرخ را پایین بکشیم استفاده کند.
pixel