قارقاری نامه را باز نکن

629
"قارقاری نامه را باز نکن" یک کتاب داستان دیجیتال همراه با انیمیشن و بازی است که کاربر میتواند با شخصیتهای مختلف آن ارتباط برقرار کند در این کتاب داستان، تعدادی بازی تفننی (Mini Game) گنجانده می شود ، تا کاربر (خواننده) از طریق لمس قسمتهای مختلف ، انیمیشن یا اتفاقی را به اجرا در بیاورد و با آن ارتباط بیشتری برقرارکند تا فقط بیننده وشنونده محض نباشد
pixel