دستگاه آب کارتی مارینا

835
خودپرداز آب یا آب پرداز با استفاده از این دستگاه، توزیع آب به صورت کارتی اتجام می گیرد. افراد با تهیه و شارژ کارت از مسئول مربوطه می توانند به صورت 24 ساعته برداشت آب داشته باشند. - توزیع آب (شرب و غیر شرب) به صورت عادلانه - قابلیت استفاده جهت فروش آب تانکری و گالونی - عدم نیاز به اپراتور و عملکرد به صورت 24 ساعته 05136044014 اطلاعات بیشتر: http://www.istaertebat.com/ProductDetails.aspx?pid=11
pixel