برنامه دوربین؛ قسمت16؛ نصیحتهای بسیار شیرین کودکانه برای بزرگترها؛ شبکه جهانی ج

237

قسمت شانزدهم ؛ بخش ویدئوهای ارسالی مخاطبان موضوع: این دختر کوچولونصیحتهای خوبی برای بزرگترها دارد. ارسالی از: سعید از سوئد شما هم میتوانید ویدئوهای خود را برای نمایش در برنامه دوربین از طریق تلگرام به شماره 09035776077 ، برای ما ارسال نمایید. برنامه زنده دوربین شنبه ها ساعت 21:45