تریلر بسته الحاقی Legacy of the First Blade از عنوان Assassin’s Creed Odys

3,849

عنوان Assassin’s Creed Odyssey نخستین بسته گسترش دهنده داستانی خود را با نام Legacy of the First Blade هفته بعد دریافت خواهد کرد. این بسته گسترش دهنده داستان مهمترین نماد در افسانه Assassin’s Creed را بیان خواهد کرد. عناوین متعدد و سابق Assassin’s Creed به داریوش اشاره کرده اند؛ نخستین آساسینی که از خنجر مخفی برای کشتن خشایار شاه ایران استفاه کرد. با این حال طرفداران تا به حال موفق به ملاقات با این شخص مهم نشده اند... ولی حال زمان ملاقات با او فرا رسیده است.

وینفون
وینفون 918 دنبال کننده