مسیح و آرش ای پی خودتو برسون

250

————————————————— به خودت بیا ببین بعد تو چی به من گذشت اون آدم هیچوقت برنگشت نشد مثله قبل انگاری که مرده همه اون احساسه من نمونده هیچی واسه من میدونستی با گریه نمیشه خوابید شبو میدونستی بی انگیزه از خواب پامیشمو خودتو برسون شاید یکم از اون حسه خوب مونده باشه تو قلبم شاید که برگردم خودتو برسون بهم بگو که اون روزا کی

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 34.6 هزار دنبال کننده