ایرج بازرگان

545

سلام ایرج بازرگان هستم از چهار دانگه تهران موضوع کسب و کار من نانو تکنولوژی است برای توسعه کارمون نیازمند 5 میایارد تومان با دوره بازگشت سه ساله هستیم برای ارتباط با من به سامانه میدون بیایید http://meidoun.ir/home/share

میدون
میدون 433 دنبال کننده