راهنمای مختصر لکنت

291

راهنمایی مختصری در مورد لکنت و گروه گفتاردرمانی جهت مشاوره و درمان لکنت- آدرس: تهران ، میدان مادر، خیابان شاه نظری، خیابان مددکاران، دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

s_Taherian
s_Taherian 6 دنبال کننده