تیزر منتشر شده با اشاره به بازی Tom Clancy جدید

300

یوتیوبری به نام Coreross به تیزر جدید برخورده است که احتمالا به معرفی قریب الوقوع بازی Tom Clancy جدید اشاره دارد. در بالا تیزر مربوطه را تماشا کنید.

وینفون
وینفون 876 دنبال کننده