گزارش سینماتیکت از مراسم افتتاح پردیس سینمایی گلشن

476

پردیس سینمایی گلشن مشهد با حضور مسئولین و هنرمندان استانی و کشوری افتتاح شد.

Armitaj
Armitaj 9 دنبال کننده