رئیس صداوسیما: تا در مورد هپکو حرف می زنیم وزرای مختلف می گویند چرا پرداختید!

34
رئیس صداوسیما: تا در مورد هپکو حرف می زنیم وزرای مختلف تماس میگیرند و می گویند چرا پرداختید
پلاس 640 دنبال کننده
pixel