روایت تامل برانگیز از پیشنهادی عجیب به مجری برنامه ثریا

4,009
کلاکت
کلاکت 11.2 هزاردنبال‌ کننده

روایت تامل برانگیز از پیشنهاد یک واحد آپارتمان از طرف مسئول یکی از وزارت خانه ها

کلاکت
کلاکت 11.2 هزار دنبال کننده