آموزش بازی Camelup

5,962

فصل مسابقات شترسواری آغاز شده. کلی آدم از سراسر دنیا دور هم جمع شدن تا سر یه مشت شتر بامزه ولی زبون نفهم شرط بندی کنند. چرا زبون نفهم؟ برای اینکه باید خودتون این بازی رو بازی کنید تا بفهمید چه کارا که نمی کنند این شترها در هنگام مسابقه...