تجمع اعتراضی مردم شاهرود

1,193

شاهرود: مردم در اعتراض به انتقال اداره کل راه و ترابری به سمنان، جلوی بازار/خیابان ۲۲بهمن تجمع کردند بنرها و شعارهای " ندای هر شاهرودی جدایی از سمنان است" و " اداره کل راه جدا شود شاهرود باید استان شود" و مانند ان در این تجمع مشاهده و شنیده می شد.