دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 47

22

شماره چهل و هفت-1397/12/27 در برنامه شماره چهل و هفتم دیدبان حقوق کسب و کار از : 1-اعلام جزئیات بسته تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات 2-محدود کردن نمایندۀ امور گمرکی به اشخاص خاص قانونی نیست 3-درآمدهای اتفاقی مشمول مادۀ 131 قانون مالیات است نه ماده 105 4-بیمه بیکاری به مشمولان نظام وظیفه تعلق نمی گیرد متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didba