تشخیص چاقی و درمان آن

40

دکتر مهدی عالم رجبی متخصص جراحیو فلوشیپ جراحی گوارش- لاپاروسکوپی اعتقاد ما در مطپ این است که پیشرفت تکنولوژی ، می تواند و باید دسترسی به خدمات پزشکی را آسان تر کند.ما فکر می کنیم دسترسی به پزشکان در هر زمان و از هرمکان حق بیماران است و مطپ می تواند با استفاده از تکنولوژی اطلاعات، دسترسی به این حق را آسانتر کند.اپلیکیشن مطپ را از سایت زیر دانلود نمایید www.matap.ir