افتتاح اولین خط تولیدی تخصصی قرص های جوشان در ایران

41
با حضور استاندار محترم قم، اولین خط تولیدی تخصصی قرص های جوشان در ایران، مورد بهره برداری قرار گرفت.
استانداری قم 1 هزار دنبال کننده
pixel