جوکر؛ فاتح ونیز و پیش به سوی اسکار

7,206

شیر طلای بهترین فیلمِ هفتادو‌ششمین دورهٔ جشنوارهٔ فیلم ونیز به «جوکر» ساختهٔ تاد فیلیپس با بازی تحسین‌شدهٔ واکین فینیکس رسید. فیلمی که از آن به عنوان سیاه‌ترین جوکرِ روی پرده، که یادآور راننده تاکسی اسکورسیزی است، یاد می‌شود.www.hafdang.com

هفدانگ
هفدانگ 9.4 هزار دنبال کننده