نحوه نزول قرآن چطور بوده است؟

532

منبع:velayattv.com-نحوه نزول قرآن چطور بوده است؟(تدریجی یا دفعی) آیا وحی همیشه توسط جبرئیل می رسید؟ -شبکه جهانی ولایت-شبهات قرآنی-قرآن کریم-قرآن-سولات قرآنی-Holy Quran-Quran- آشنایی با قرآن- تفسیر قرآن کریم-

مبلغ اسلام
مبلغ اسلام 747 دنبال کننده