همه خوشگلا برا مهمونا | رسانه ارزشبان

28
یه تعداد از وسایل جهیزیه هیچ موقع به کار یه تازه عروس نمیاد. پس چرا برای تهیه این همه وسیله اضافی شروع زندگی رو به تاخیر بندازیم؟ تهیه شده در مؤسسه مردم نهاد ارزشبان به سفارش برنامه سیمای خانواده شبکه یک صدا و سیما برای مشاهده تولیدات دیگر به وبسایت رسمی مؤسسه ارزشبان مراجعه کنید: https://arzeshban.ir
pixel