سرمایه گذاری آوا نوین

270
سرمایه گذاری آوا نوین حدود 4 ماه استراحت کرده است،سود شناسایی شده حباب سال 98 سهم رو به p/e ،10 رسانده که جزو بهترین نسبت های سود سازی بازار است. برنامه افزایش سرمایه 100 درصدی از سود کسب شده در سال 98 درصورت تصویب صورت مالی در مجمع عمومی این سهم در سه ماهه امسال حدود 70 درصد درآمد سال 98 را محقق کرده است از نظر تکنیکال و اصلاح هم روندخوبی داشته است کندل انتهایی جذاب و نسبت های خریدار به فروشنده خوبی نیزدارد.
pixel