رسم نمودار دلخواه روی چارت قیمت در آسان بورس

3,992
چگونه نمودار دلخواه خود را در چارت قیمتی نماد مورد نظر رسم کنیم؟ هر نمودار دلخواهی را می‌توانیم روی چارت قیمت انداخته و مشابه اندیکاتورها توسط آنها تحلیل خود را انجام دهید. یک ابزار فوق العاده در آسان بورس...
pixel