ظریف پس از پایان مذاکرات خود با مقامات ترکمنستان

48
ظریف پس از پایان مذاکرات خود با مقامات ترکمنستان: روابط ایران و ترکمنستان بسیار نزدیک و گسترده است
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 50.8 هزار دنبال کننده
filimo
آقازاده - قسمت 17 : عصیان
%96
نیما پس از جر و بحث با راضیه، بالاخره نقشه ی شوم خود علیه آبروی حامد و راضیه را اجرا می کند.
pixel